Event: IOC/OTGA/NMDIS/NCOSM: Marine Information Technologies
Dates: 2023-May-15 to 2023-May-30

Instructor

Yu JIANQING
National Center for Ocean Standards and Metrology

219 W. Jieyuan Rd
Nankai, Tianjin
300112
ChinaWenhai LU
National Marine Data and Information Service

No. 93, Liuwei Road
Tainjin
Hedong District, 300171
ChinaAidy M MUSLIM
Professor
Institute of Oceanography and Environment (INOS)
Institute of Oceanography and Environment

Universiti Malaysia Terengganu (UMT),Mengabang Telipot
21030 Kuala Terengganu
Terengganu
Malaysia

Tel: +609-6683195


Wei Ling SONG
Associate Research Fellow
Marine Economy
National Marine Data and Information Service

No. 93, Liuwei Road
Tainjin
Hedong District, 300171
ChinaFangfang WAN
Associate Researcher
Marine Data Center
National Marine Data and Information Service

No. 93, Liuwei Road
Tainjin
Hedong District, 300171
China

Tel: +86 22 24010833


Weidong YU
School of Atmospheric Sciences
Sun Yat-Sen University

Tangjia Bay
Zhuhai
519082
China